Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

TERAPIA SŁOWEM

przez Admin
Terapeutyczna moc słowa Kontakt z ludźmi jest bardzo ważny, bez niego tracimy chęć do życia. Daje to  mieszkańcom poczucie, ze nie są samotni mimo, że wielu z nich nie ma najbliższych. Wspólne rozmowy zbliżają do siebie, można wymienić poglądy, najskrytsze marzenia, uczucia, pragnienia, poglądy i tajemnice, które często skrywają na samym dnie. Słowa mogą czynić cuda, wyprowadzają z ciężkich stanów emocjonalnych lub po prostu pozwalają uwierzyć w lepsze jutro. Słowo to nauka, przekazywanie wiedzy, , wymiana poglądów i dyskusje na różne tematy, to forma pogłębiania mądrości o nowe doznania i spostrzeżenia. Prowadzimy dyskusje, które pozwalają porywalizować ze sobą, wysilają umysł, wyzwalają myśli, emocje i „puszczają wodze fantazji”, poznaniem poglądów innych i świetną rozrywką. Dialog sprzyja tworzeniu się wspólnych pomysłów, teorii oraz sposobu działania, pomaga przekonać do akceptacji innych ludzi. Formą rozmowy są również czytane wiersze, opowiadania oraz wspomnienia.
Bardzo cieszymy się, że nasza grupa powiększa się, że ludzie coraz chętniej się otwierają, dyskutują, wymieniają poglądy i co najważniejsze uczą się kultury i tolerancji dla cudzego słowa – co w dzisiejszych czasach jest najważniejsze.
W naszym Domu systematycznie dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia terapeutyczne: w każdy wtorek „spotkania przy iskierce” a w każdy czwartek  „trening mózgu”. Spotkania mają charakter grupowy. Liczba uczestników waha się od 10-15 osób.
Na „spotkaniach przy iskierce” podejmujemy interesujące dyskusje na ciekawe tematy, wspominamy przeszłość, poruszamy nurtujące problemy życia codziennego i wspólnie próbujemy je rozwiązać.  Celem terapeutycznym tych spotkań jest wzajemne poznanie się mieszkańców, integracja, zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie. Udział w zajęciach terapeutycznych uczy pozytywnego myślenia, akceptacji aktualnej sytuacji życiowej, odreagowania emocji związanych z wewnętrznym konfliktem, eliminuje napięcia, daje poczucie wspólnoty z innymi, uczy „ dawania innym” ( pomaganie, udzielanie rad) co wzmacnia poczucie własnej wartości i podnosi samoocenę.
W każdy czwartek mieszkańcy uczestniczą w tzw. „Trening mózgu” – zadania i ćwiczenia dla seniorów. Celem terapeutycznym tych zajęć jest utrzymywanie i poprawa kondycji umysłowej. Służą temu ćwiczenia koncentracji, uważności, postrzegania – ale także – choć niestety często zapomina się o tym w odniesieniu do zaawansowanych wiekiem mieszkańców – kreatywności i pobudzania fantazji. Ćwiczenia wymagają umiejętności odpowiedniego reagowania i zdolności do zapamiętywania. Ćwiczenie mózgu to coś więcej niż tylko sucha praca intelektualna. Każde codzienne zdarzenie da się wykorzystać pretekst do treningu mózgu.
Skip to content