Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Procedura przyjęcia

przez Admin

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej (zgodnie z art.54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania i złożyć (wysłać) wniosek, prośbę o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Psarskim.
 2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wiosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację:
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego uzasadniające konieczność umieszczenia osoby w DPS,
  • badania lekarskie,
  • decyzję o dochodzie osoby,
  • pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu  do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą odpłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim.
 4. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.
 5. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskim.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w  Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych pod nr telefonu 61 28 34 481 wew. 30

Zasady odpłatności za pobyt w DPS Psarskie

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu (emerytury lub renty)! Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim w roku 2024 wynosi 6.343,62 zł i ulega zmianie w każdym roku.

Skip to content