Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Praca medyczno – opiekuńcza

przez Joanna Grzelczyk
Opiekunowie
Opiekunowie w Domu Pomocy Społecznej towarzyszą mieszkańcom przez całą dobę. W nocy doglądają ich, zaś w dzień służą pomocą w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Dbają o higienę osobistą podopiecznych oraz ich wygląd estetyczny pomagają im się umyć i ubrać, a także utrzymać porządek w pokoju. Podają posiłki, a w razie potrzeby karmią. Aktywizują pensjonariuszy do udziału w zajęciach terapeutycznych i pomagają im się przemieszczać. Poza tym opiekunowie towarzyszą mieszkańcom DPS w wizytach u lekarzy specjalistów, udzielają im pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz służą rozmową i wsparciem.

Pielęgniarki
Rola pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej.
Pielęgniarka spełnia istotna rolę w opiece i pielęgnowaniu mieszkańców DPS. Towarzyszy ona mieszkańcowi od chwili przyjęcia, pomagając mu w adaptacji domowej sytuacji. Pielęgniarka dokonuje okresowej oceny zdrowia psychofizycznego mieszkańca (skala ADL, Borthel).
Zadaniem pielęgniarki jest wykonywanie zleceń zarówno lekarskich jak i pielęgniarskich: injekcje, podawanie leków, zakładanie sondy, cewnika; zmiana opatrunków oraz wykonywanie pomiarów: temperatury ciała, tętna, ciśnienia czy poziomu cukru we krwi.
Pielęgniarka ustala wizyty u lekarza rodzinnego lub specjalisty. Dba o bezpieczeństwo mieszkańców, w nagłych przypadkach decyduje o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Współpracuje z opiekunami, rehabilitantami i terapeutami w celu poprawy zdrowia i samopoczucia mieszkańca. Dobiera metody pielęgnacyjne, stosowane do diagnozy lekarskiej i pielęgniarskiej. Sprawuje kontrolę nad prawidłowym żywieniem mieszkańców. Dba o zaopatrzenie w leki, opatrunki oraz sprzęt medyczny. Uczestniczy we wszystkich formach aktywności mieszkańców, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Domu. Prowadzi z mieszkańcami pogadanki edukacyjne dotyczące zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem interesujących ich jednostek chorobowych. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach co pozwala otaczać mieszkańca profesjonalną opieką na najwyższym poziomie.
Skip to content