Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

POMOC PEDAGOGICZNA

przez Admin
W Domu Pomocy Społecznej w Psarskim pracują pedagodzy, których podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy pedagogicznej. Pedagogiczną pracę realizują: mgr Violetta Dudkowiak oraz Renata Kleczewska.
Specjaliści uczestniczą w przyjęciu, przybyłego mieszkańca do naszej placówki, a po nawiązaniu kontaktu osobistego z mieszkańcem – otaczają go specjalistyczną opieką.
Pedagodzy odgrywają ważną rolę w procesie adaptacyjnym nowych mieszkańców, w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa socjalnego i psychicznego poprzez częste rozmowy i  obserwacje. Jednym z głównych zadań pedagoga jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości nowej osoby, zapoznanie z formami spędzania czasu wolnego, z terapeutami, z formami organizowanych zajęć, towarzyszenie nowej osobie przez około 14 dni, we wszystkich formach zajęć grupowych oraz włączenie go do wspólnoty podopiecznych i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa.
Staramy się by każdy człowiek, który przychodzi do DPS czuł się potrzebny i akceptowany. Ludzie często przychodzą z bagażem doświadczeń życiowych, często negatywnych, pozbawieni nadziei, pomysłu na dalsze życie, muszą się odnaleźć w nowym środowisku z nowymi ludźmi. Każdy z pracowników wkłada ogromny trud i dokłada przysłowiową „cegiełkę” czyniąc codzienne starania, by mieszkańcy byli szczęśliwi, by dostrzegli na nowo sens życia.
Skip to content