Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej.

przez Joanna Grzelczyk
39 Wyświetleń

Informujemy, iż Powiat Śremski

otrzymał grant w łącznej kwocie 1 029 210,00 zł

na wsparcie:

Domu Pomocy Społecznej w Śremie

oraz Domu Pomocy Społecznej w Psarskim.

 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zobacz również

Skip to content